Knjižnica

Bogata knjižnica je eden izmed važnih garantov za uspešno delo šole, zato jo bomo redno dopolnjevali. Za knjižničarja je usposobljen Dejan Učakar. Računalniško vodena izposoja še ni izpeljana, ker ministrstvo ni določilo standarda in enotne programske opreme. Tako uporabljamo program »Šolska knjižnica«, ki ne zadošča sodobnim potrebam in zahtevam. Za izposojo not skrbijo učitelji predmeta v povezavi s knjižničarjem. Temu se dostavijo nove enote, da jih vnese v podatkovno bazo.

Trenutno šolska knjižnica vsebuje več kot 5000 enot gradiva, pri čemer prednjačijo notni materiali. Število se dnevno spreminja, saj učitelji sledijo novim trendom in izdajam v glasbenem svetu doma in v tujini. Letos bomo obogatili tudi zvokovno gradivo, predvsem z izdelki slovenskih mojstrov resne kakor tudi zabavne glasbe.

Da se notni materiali vračajo redno, je odgovoren učitelj predmeta in vodje aktivov, ki so tudi materialno odgovorni za morebitno izgubljeno notno gradivo – ugotovljeno ob rednih in izrednih inventurah knjižničarja. V mesecu maju učitelji vseh predmetov opravijo interno inventuro in o stanju poročajo ravnatelju.