Odprtje šole - informacije

V ponedeljek, 18.5., na Glasbeni šoli Krško ponovno pričenjamo s poukom. S strani MIZŠ in NIJZ smo dobili nekatere usmeritve in priporočila glede izvajanja pouka. Naj vas seznanim z nekaterimi podrobnostmi:

 • Na šoli bo potekal individualni pouk (instrument, petje, korepeticije), in sicer po urniku, ki je veljal pred zaprtjem šol.
 • Skupinski pouk (Nauk o glasbi, Pripravnica, Predšolska glasbena vzgoja, Ples) bo potekal po prilagojenem urniku, o katerem vas bodo obvestili učitelji.
 • Nekatere skupine bodo prepolovljene, zaradi zagotavljanja priporočil NIJZ, glede izvajanja skupinskega pouka.
 • Letnih izpitov (pred komisijo) letos ne bo pri nobenem predmetu. Učenci bodo ocenjeni z oceno učitelja na podlagi celoletnega dela.
 • Prosim, da učenci na prvo uro pouka prinesejo podpisano izjavo, ki ste jo prejeli po pošti.
 • V primeru, da vaš otrok sodi v rizično skupino glede na njegovo zdravstveno stanje, kot jo opredeljuje NIJZ (glej in prihod v šolo zanj ni priporočljiv, me prosim osebno kontaktirajte, da poiščemo način za nadaljnje izobraževanje do konca šolskega leta.

V nadaljevanju podajamo nekaj poudarkov, ki se nanašajo na varno vključevanje v šolsko življenje in o katerih se tudi doma pogovorite:

 • Učenci prihajajo na pouk točno ob uri; če pridejo prej, naj počakajo pred šolsko stavbo.
 • Vhodna vrata v šolo bodo odprta.
 • Garderob ne uporabljajo in v avli se ne zadržujejo. Izjema je posamično čakanje na pouk NGL. Mesta za varno razdaljo, bodo na tleh označena.
 • Pri vhodu v šolo in v učilnicah bodo nastavljena sredstva za razkuževanje rok. Razkuževanje je obvezno ob prihajanju v šolo in zapuščanju šole.
 • Učenci gredo po najkrajši poti do učilnice individualnega pouka in počakajo pred vrati, da pride učitelj po njih. V učilnici se ravnajo po navodilih učitelja.
 • Vrata učilnic skupinskega pouka bodo odprta in učitelj bo otroke vodil ob vstopanju v razred.
 • Razredi so prirejeni za manjše število učencev, skladno s priporočili NIJZ.
 • Skupinski pouk se bo končal 10 min pred potekom ure, individualni pa 5 min prej, zaradi prezračevanja in razkuževanja.
 • Učenci prihajajo s svojim instrumentom, razen v primerih, ko to ni mogoče.
 • Po končani uri jih učitelj pospremi iz razreda in po najkrajši poti zapustijo šolo.
 • Starši čakate otroke pred stavbo, na šoli združevanje žal ni dovoljeno.
 • Učenci, starejši od 12 let, naj po priporočilih NIJZ nosijo masko (zadostuje tudi šal, ruta ipd.), ko se gibajo po šoli. V razredih to ne bo potrebno.

S spoštovanjem,

Mitja Režman, ravnatelj Glasbene šole Krško