Glasbena šola Krško

Pridobivanje znanja, glasbeno doživljanje in izražanje ter oblikovanje komornih skupin, ansamblov, orkestrov, pevskih zborov in plesnih skupin so temeljne dejavnosti glasbene šole.

Učitelji in drugi zaposleni na Glasbeni šoli Krško pa želimo s svojim delom krepiti kvaliteto pouka, vzdrževati visok standard poklicne etike in skrbeti za glasbeno šolstvo, kot javno dobro.

Mitja Režman, ravnatelj

Koledar

Glasbena šola Krško

Stopite v stik
Kolodvorska ulica 2
8270 Krško
07 48 80 140
info@gs-krsko.si

Uradni podatki

Glasbena šola Krško
Kolodvorska 2
8270 Krško
ID za DDV: 73939641
IBAN: SI56 0110 0600 0031 063 (Podračun UJP Krško)