Vpis v glasbeno šolo

Število učencev, ki jih bomo sprejeli izhaja iz normativov Ministrstva za šolstvo in šport.

Vpis novih učencev za šolsko leto 2018/19 v predšolsko glasbeno vzgojo (dopolnjenih 5 let) in pripravnico (dopolnjenih 6 let) - brez sprejemnega preizkusa in preizkus glasbenih in fizičnih sposobnosti za starejše kandidate (od 7- leta starosti dalje) bo 26. maja 2018, naknadni rok za eventualna prosta mesta bo med 20. in 24. avgustom 2018.

Razpis za vpis in vpisni pogoji bodo objavljeni med 3. in 15. majem 2018 na vhodu šole, na naši spletni strani in lokalnih javnih občilih.