Tolkala

Oddelek tolkal deluje na GŠ Krško od leta 1992

Pouk tolkal se izvaja na naslednjih instrumentih: ksilofon, vibrafon, marimba, timpani, zvončki, zvonovi, mali boben, komplet bobnov in na celi vrsti ostalih "drobnih tolkal".

Učenci višjih razredov so vključeni tudi v ansambel tolkal, kjer svoje znanje še dodatno izpopolnjujejo in nadgrajujejo ter muzicirajo v skupini. Več učencev je v skladu s predmetnikom vključenih tudi v mladinski pihalni orkester GŠ Krško, kjer si pridobijo znanje orkestrske igre ter sposobnosti muziciranja v skupini.

Učenci tolkal nastopajo na internih in oddelčnih nastopih, na raznih prireditvah v občini Krško in zunaj nje, ansambel tolkal pa se redno udeležuje vsakoletnih srečanj tolkalskih skupin, popestri pa tudi marsikateri kulturni program na prireditvah v okolici.