Brenkala

Kitara

Oddelek kitare deluje na GŠ Krško že vrsto let. V vseh letih delovanja se je razširil iz enega učitelja na pet in tako postal eden večjih oddelkov na šoli.

Učitelji skrbijo, da je pouk kitare pester in da snov približajo učencem tako, da pri pouku pridobijo čim več uporabnega znanja.

Na oddelku razvijajo pozitiven odnos do glasbe in drugih zvrsti umetnosti, razvijajo vztrajnost, disciplino, koncentracijo, spomin, posluh, motoriko, psihofizično kondicijo in odnos do dela.

Učence motivirajo za samostojno delo in nadaljnje glasbeno izobraževanje oz. glasbeno udejstvovanje.

Na oddelku krepijo tudi komorno in orkestrsko igro.