Predšolska glasbena vzgoja

Nazaj

Predšolska glasbena vzgoja

Pouk predšolske glasbene vzgoje poteka enkrat tedensko in traja 45 minut. Starost učencev, ki so vključeni v program je 5 let. Otroci se lahko vpišejo brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti.

Glasbeno učenje je temelj vsega učenja, ker podpira povezovanje obeh možganskih hemisfer, ter vključuje celo telo. Formira tudi nevronske poti za uravnavanje čustev. Dokazano je, da imajo otroci, ki so v tem obdobju (med petim in sedmim letom) vključeni v glasbeno poučevanje kasneje boljše rezultate pri matematiki, jezikih in imajo boljšo koncentracijo.

Glasbene sposobnosti razvijamo skozi igro, preko različnih glasbenih aktivnosti pa si otroci oblikujejo odnos do glasbe in umetnosti. Pri pouku veliko pozornosti posvečamo petju, igranju na male instrumente, ter skozi različne glasbeno didaktične igre razvijamo ritmični in melodični posluh. Učijo se pozornega poslušanja glasbe, skupinskega muziciranja in razvijajo glasbeni okus. Učenci izvajajo, poslušajo, ustvarjajo in na ta način spoznavajo bogati svet glasbe.

Glasbena pripravnica

Pouk glasbene pripravnice poteka enkrat tedensko in traja 60 minut. Starost učencev, ki so vključeni v program je 6 let (otroci 1. razreda osnovne šole). Razvrščanje otrok v program poteka brez predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti, vključijo pa se lahko tudi tisti, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje. Program traja 1 leto.

Otroci se po zaključku programa glasbena pripravnica vključijo v program glasba (izbrani instrument ali ples) na podlagi opravljenega sprejemnega preizkusa, ki ga izvedemo v mesecu maju.

Pri osvajanju glasbenih vsebin se znatno poveča tudi moč čustvenega razvoja pri otrocih. V tem obdobju pa poteka tudi hiter razvoj sluha, ki je ob stalni vzpodbudi in v primernem zvočnem okolju lahko zelo uspešen.

Skozi program glasbene pripravnice otroci razvijajo svojo glasbeno nadarjenost (posluh za ritem, melodijo, glasbeni spomin, lastno ustvarjalnost in muzikalnost) ter pozitiven odnos do umetniškega izražanja. Spoznajo in razumejo osnovne glasbene pojme, se udeležujejo nastopov in spoznavajo instrumente. Z javnim nastopanjem si krepijo pozitivno samopodobo.

Glasbena šola Krško

Uradni podatki

Glasbena šola Krško

Modri

Cert ID: 0057/00060

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Glasbena šola Krško
Matična številka: 5085055000