Podatki o šoli

Glasbena šola Krško
Kolodvorska 2
8270 Krško
Telefon: 07 488 01 40
E-mail: gs.krsko@s5.net
Spletna stran:
ID za DDV: 73939641

Bančni računi

IBAN: SI56 0110 0600 0031 063 (Podračun UJP Krško, SWIFT Podračun UJP Krško)

Ustanovitelj šole je Občina Krško.

Šolski okoliš je določen v aktu o ustanovitvi in pokriva celotno področje občine Krško in področje občine Kostanjevica na Krki.