Sodobni ples

Ples je osnovno izrazno sredstvo. Telo je plesni inštrument – z njim lahko sproščamo čustva, ustvarjamo in se sporazumevamo. Sodobni ples omogoča otroku celovit razvoj, tako telesni kot duševni. Pouk sodobnega plesa spodbuja tudi otrokov socialni razvoj, saj poteka v skupini, kjer se večja pozornost posveča posameznikovi osebnosti. S svojo sistematiko spodbuja otrokov telesni in duševni razvoj – še posebno čustveni, intelektualni, ustvarjalni, umetniški in čut za estetiko. Ples – sodobni ples je del splošne kulture vsakega posameznika in vzgaja k vrednotenju kulturne raznovrstnosti.

PLESNA PRIPRAVNICA

Se izvaja po kurikulumu glasbene šole za sodobni ples. Pouk plesne pripravnice poteka dvakrat na teden po 45 minut. Program plesne pripravnice traja 3 leta. V plesno pripravnico se lahko vpišejo učenci stari 6, 7, 8 let oziroma 1., 2., 3. razred osnovne šole.

V otroški plesni pripravnici bodo otroci raziskovali gibanje skozi naravo, kar vključuje živalski, rastlinski in stvarni svet ter gibanje skozi različne zgodbice, pravljice, izštevanke in pesmice. Poudarek bo na njihovi lastni ustvarjalnosti in kreativnosti. Skozi gibanje se telo krepi in razteza, kar je temeljna potreba plesa. Otroci bodo spoznavali osnove plesa in se seznanjali z različnimi igricami, ki spodbujajo razvoj dinamike, orientacije, ritma in motorike. Hkrati omogočajo sprostitev in pozitivno vplivajo na razvoj otroka.

SODOBNI PLES

Program sodobnega plesa traja 4 lete in imajo zaključeno nižjo plesno šolo. Možnost je nadaljevanje v 5. in 6. razred in imajo potem zaključeno višjo plesno šolo. Vpišejo se lahko učenci stari od 9 let naprej oziroma 4. razred osnovne šole. V času šolanja spoznajo različne plesne tehnike: balet, sodobna in moderna plesna tehnika, džež in hip hop plesna tehnika.

Sodobni ples se deli na sodobno plesno tehniko t.i. release plesna tehnika in moderna plesna tehnika (horton, graham, cunningham, limon plesne tehnike).

OPIS PLESNE TEHNIKE

RELEASE ALI SODOBNA PLESNA TEHNIKA

Pri sodobni plesni tehniki se delo z učenci osredotoči na contact plesno tehniko in improvizacijo, ki nas bo vodilo do same kompozicije. Naučili se bodo kako občutiti tla, kako jih uporabiti in kako se premikati po prostoru. V improvizaciji bodo reziskovali odkod prihaja gib in ustvarili umetniški del plesa. Usmerjena bo skozi plesno kompozicijo, repertoarja in raziskovanje lastnega giba.

MODERN/CONTEPORARY PLESNA TEHNIKA

Izhaja iz Horton/Conteporary plesne tehnike. Horton je ena izmed najlepših modernih tehnik, ki jo je razvil Lester Horton v Kaliforniji. Specifičnost te tehnike je, da oblikuje mišice in daje moč plesočemu telesu. Karakterno je zelo specifična in sami gibi so lepi. Skozi različne variacije in fortifikacije horton tehnike se bom osredotočila na dihanje skozi gibe, muzikaličnost, potovanje po prostoru in izraz, ki ima pomembno vlogo pri plesu s čimer vzpostavimo kontakt z gledalcem in dogradi notranjost človeka. K plesu spada tudi ritem, ki spodbuja naša telesa k plesu. Prav tako bomo spoznali tudi Graham, Cunningham in Limon plesno tehniko.

Glasbena šola Krško

Stopite v stik
Kolodvorska ulica 2
8270 Krško
07 48 80 140
info@gs-krsko.si

Uradni podatki

Glasbena šola Krško
Kolodvorska 2
8270 Krško
ID za DDV: 73939641
IBAN: SI56 0110 0600 0031 063 (Podračun UJP Krško)