Pevski zbor

Na Glasbeni šoli Krško imamo že nekaj let otroški pevski zbor, ki ga vodi učiteljica Saša Siter. Učencem (od 1. do 4. razreda nauka o glasbi), ki še niso vključeni v orkestre ponujamo tovrstno poustvarjalno umetniško dejavnost, ki v sebi nosi prvinskost, saj je prav glas naš prvi instrument.

Zakaj je dobro, da otroci pojejo v pevskem zboru?

Znano dejstvo je, da veljamo za pevski narod, kljub temu pa so otroci danes podvrženi predvsem »instant« glasbi, s katero jih bombardirajo mediji. Prvinsko pevsko izkušnjo tako zamenjuje pasivno ponotranjanje večinoma nekvalitetne produkcije glasbene industrije. Človek poje že od prazgodovine in petje je njegov naravni način izražanja. Petje v zboru dokazano močno vpliva na občutja, misli in delovanje. Otrokom, ki prepevajo spodbuja razvoj splošnega doživljanja glasbe, ter spodbudno vpliva na razvoj glasbenih in umskih sposobnosti, spretnosti in znanj. Odpira jim tudi širino njihovih kulturnih potreb ter jim razvija kritičnost in esetetsko občutljivost.

Pevski zbor ponuja pevcu temeljne izkušnje za aktivno in selektivno poslušanje glasbe, ter jih motivira za vseživljensko izobraževanje in delovanje v glasbi. Otrokom omogoča zdravo zvočno okolje, v katerem se lahko umetniško izražajo, povezujejo z drugimi in si gradijo dobro samopodobo. Sodelovanje v pevskem zboru spodbuja tudi samodisciplino ter omogoča udejstvovanje v kulturnem življenju.

Na pevskih vajah stremimo h kriterijem lepega petja. Pojemo torej:
-  naravno,
-  sproščeno,
-  polno in zvočno,
-  jasno in razumljivo,
-  zanimivo in raznoliko,
-  izrazno

Ob skupnem petju razvijamo veselje do petja, spoznavamo pravilno pevsko držo in osnove pevskega dihanja. Pevci skozi upevalne vaje širijo svoj glasovni obseg in razvijajo glasbeni spomin. Usvajajo še temeljna pravila za petje v zboru (skupinsko muziciranje) in se spoznavajo z ustrezno pevsko literaturo. Svoje pevske dosežke predstavijo na nastopih.

Glasbena šola Krško

Stopite v stik
Kolodvorska ulica 2
8270 Krško
07 48 80 140
info@gs-krsko.si

Uradni podatki

Glasbena šola Krško
Kolodvorska 2
8270 Krško
ID za DDV: 73939641
IBAN: SI56 0110 0600 0031 063 (Podračun UJP Krško)