Petje

Izobraževanje pri pouku petja se lahko začne po končani mutaciji. Za dekleta je priporočljiva starost za vpis v glasbeno šolo 17 do 24 let, za fante pa 18 do 24 let. Glede na zrelost vokalnih organov so možna tudi odstopanja, tako da na sprejemni preizkus vabimo tudi mlajše pevce.

Pogoji za vpis in uspešno učenje:

−  zdrav vokalni organ in ustrezen glasbeni posluh, glasbeni spomin ter ritem,
−  priporočamo, da ima učenec tudi najmanj 4 leta predhodne glasbene izobrazbe.

Pri pouku petja učenci

−  spoznajo osnovne značilnosti vokalnega aparata,
−  spoznajo in obvladujejo tehnične in muzikalne prvine,
−  razvijajo glasovni obseg, jasno vokalizacijo in artikulacijo,
−  razvijajo smisel za ustrezno interpretacijo besedila in spoznavajo stilne interpretacije,
−  teoretično in praktično spoznavajo sodobno pevsko literaturo,
−  razvijajo pozitivno samopodobo, potrebno za javno nastopanje,
−  se usposabljajo za individualno in skupinsko izvajanje glasbe.

Pouk petja se izvaja v dveh stopnjah šolanja:

−  nižja stopnja: traja 4 leta,
−  višja stopnja: traja 2 leti.

Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec na izpitu četrtega razreda pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije.

Glasbena šola Krško

Stopite v stik
Kolodvorska ulica 2
8270 Krško
07 48 80 140
info@gs-krsko.si

Uradni podatki

Glasbena šola Krško
Kolodvorska 2
8270 Krško
ID za DDV: 73939641
IBAN: SI56 0110 0600 0031 063 (Podračun UJP Krško)