Godalni orkester

Godalni orkester sestavljajo učenci višjih razredov vseh godal. Na vajah učenci pridobivajo osnove in nadgradnje orkestralne igre, spoznavajo nova glasbena dela in zvrsti in, kar je tudi zelo pomembno, sklepajo nova prijateljstva. Skozi igranje in druženje razvijajo čut za odgovornost in sočloveka. Orkester je že nastopal na številnih šolskih in izven šolskih nastopih, tudi v drugih krajih Slovenije in na prijateljski šoli v Prešticah na Češkem. Redno se udeležuje Revije godalnih orkestrov slovenskih glasbenih šol, kjer dobiva zelo dobre ocene s strani strokovnega ocenjevalca. Pomembno poslanstvo godalnega orkestra, poleg udejstvovanja učencev godal, je tudi predstavljanje šole v celoti, zato z veseljem v svoj repertoar uvrsti sodelovanje z drugimi šolskimi orkestri.