Pihalni orkester

PIHALNI ORKESTER GLASBENE ŠOLE KRŠKO

Mentor: Dejan Učakar

Pihalni orkester združuje predstavnike treh orkestralnih skupin:

─ pihala: flavta, piccolo, oboa, fagot, klarinet in saksofon;
─ trobila: rog, trobenta, bariton, pozavna, tuba;
─ tolkala: timpani, bobni, melodična tolkala, različni idiofoni.

Učenci pri predmetu orkester:

─ se sistematično uvajajo in seznanjajo z lepoto, zgradbo in vsebino inštrumentalnih del, ki so dostopna njihovemu tehničnemu znanju in poustvarjalnim sposobnostim;
─ razvijajo vse tiste glasbene dispozicije, ki imajo nadgradnjo v skupinskem muziciranju;
─ se usposabljajo za umetniško poustvarjanje;
─ razvijajo estetsko občutljivost in kritičen odnos do kulture in orkestralne umetnosti;
─ dvigujejo raven glasbenega okusa in splošne kulturne zavesti s kakovostno izbranim programom;
─ se seznanjajo z deli slovenskih ustvarjalcev, kar omogoča spoznavanje domače ustvarjalnosti, ohranja živost glasbenih stvaritev, razvija zavest o pomenu ohranjanja narodove samobitnosti in omogoča primerjavo z evropsko glasbeno dediščino.

Z igranjem v orkestru učenci pridobivajo orkestralno prakso, krepijo branje a vista, razvijajo sposobnost prilagajanja, aktivnega vključevanja v skupinsko igro, si tako razvijajo smisel za kolektivno delo in čut odgovornosti . Sistematsko razvijajo glasbene dispozicije v orkestru in se s tem že usposabljajo za svoje poklicno delo. Učenci praktično uporabljajo znanje, ki so ga pridobili pri pouku inštrumenta (glavnega predmeta), komornih vajah in drugih predmetih in ob tem spoznavajo sestavo orkestrov, vloge dirigenta, koncertnega mojstra, vodij skupin. Spoznavajo se z nalogami posameznih skupin in z vlogo orkestra pri spremljavi solistov. Z nastopanjem na koncertih in drugih prireditvah učenci pridobivajo izkušnje pri nastopanju, kar je pomembno pri nadaljnjem šolanju.

Poleg vseh zapisanih ciljev, se učenci v pihalnem orkestru usposobijo za nadaljnje igranje v raznih amaterskih društvih in skupinah, ki delujejo v ožjem in širšem okolju Glasbene šole Krško.

Glasbena šola Krško

Stopite v stik
Kolodvorska ulica 2
8270 Krško
07 48 80 140
info@gs-krsko.si

Uradni podatki

Glasbena šola Krško
Kolodvorska 2
8270 Krško
ID za DDV: 73939641
IBAN: SI56 0110 0600 0031 063 (Podračun UJP Krško)