Zaposleni

Ustanovitelj šole je Občina Krško.

Šolski okoliš je določen v aktu o ustanovitvi in pokriva celotno področje občine Krško in področje občine Kostanjevica na Krki.