Instrumenti s tipkami

Nazaj

Klavir

Klavirski oddelek deluje že od samega začetka delovanja Glasbene šole Krško in zajema veliko število vpisanih otrok, ki si želijo pridobiti znanje in veščine igranja na klavir.

Učenci se udeležujejo številnih revij, recitalov, regijskih, državnih in mednarodnih tekmovanj.

Smiselnost klavirske igre pa ne gre pripisati le individualnim nastopom, vendar njegovi vsestranskosti, kar klavir gotovo je, saj je lahko uporabljen v različnem izboru sestavov, ki jih glasbeni svet premore. Zato se učence navaja na bogato muziciranje v različnih komornih zasedbah in orkestrih, nenazadnje pa tudi kot spremljava instrumentom in vokalu.

Ker živimo v času hitrih sprememb, kultura instantnega zadovoljevanja potreb je vedno težje združljiva z discipliniranostjo, vztrajnostjo in postopnostjo, ki so potrebne za napredek na področju klavirske igre, učitelji prenašajo te vrednote na učence. Za vse nas so to plodna tla, na katerih bo slovenski klavirski podmladek tudi v prihodnosti bogato obrodil.


Orgle

Pouk orgel se na krški glasbeni šoli izvaja že od leta 1996.

Za vpis na orgle je potrebno predznanje vsaj štirih let klavirja. Pouk se izvaja tako v Dvorani v parku, kot tudi na matični šoli.

Cilji pouka so da učenci dobijo interes za spoznavanje orgel in igranje nanje, razvijajo izvajalske spretnosti in koordinacijo gibanja, dobijo osnovna znanje iz organologije, osvetljujejo pomen orgel in literature v toku zgodovine, razvijajo analitično obvladovanje notnega teksta v kompozicijskem, oblikovnem in stilnem smislu. Učijo se dihanja z glasbo in doživljanja ritma, razvijajo doslednost pri delu in delovne navade, razvijajo sposobnosti in koncentracijo pri javnem nastopanju, razvijajo kritično presojo obravnavane literature glede ravni umetniške kvalitete. Gradijo svojo osebnost ob odkrivanju glasbenih vrednot, seznanijo se z različnimi možnostmi skupinskega muziciranja in si oblikujejo odnos do glasbe in s tem do splošne glasbene kulture.

 

Harmonika

Harmonika je slovenski narodni inštrument. V glasbeni šoli Krško se lahko učite klavirsko ali diatonično harmoniko.

Učenci pri predmetu harmonika osvajajo izvajalsko tehniko in izrazne značilnosti inštrumenta. Poleg solističnega igranja se učence motivira in spodbuja k vključevanju v orkestre in najrazličnejše komorne skupine, kot so Diatonik harmonik (skupina diatoničnih harmonik) in šolski  narodno zabavni kvintet (po vzoru S. Avsenika)…

Učenci si v skupinski igri pridobivajo sposobnosti prilagajanja, obzira do soigralca in usklajevanja s skupino, pridobivajo si smisel za kolektivno delo in čut odgovornosti.

Učenci se na ta način družijo, vzljubijo glasbo, se z njo izražajo in uživajo v skupnem muziciranju.

Učitelji harmonike so Martina Horvat ,Mateja Pirc in Stanislav Cetin​.

Glasbena šola Krško

Uradni podatki

Glasbena šola Krško

Modri

Cert ID: 0057/00060

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Glasbena šola Krško
Matična številka: 5085055000