Svet šole

Predstavniki ustanovitelja

 • Drago Gradišek
 • Aleš Zajc
 • Anja Žabkar

Predstavniki staršev

 • Mateja Žarn Čepin
 • Mateja Kaudek
 • Anton Sotošek 

Predstavniki delavcev šole

 • Natalija Mustar Krajnc
 • Peter Gabrič
 • Petra Tuhtar 
 • Matjaž Kaučič
 • Matjaž Škoberne