Nastopi učencev

Učenci glasbene šole sodelujejo na internih, oddelčnih in javnih nastopih.

Interni nastopi so namenjeni ožjemu krogu poslušalcev (družina, prijatelji) in so le priprava za zahtevnejše javne nastope.V letošnjem letu jih načrtujemo 20 in bodo potekali ob sredah ob 18. uri v dvorani glasbene šole. V primeru preveč najavljenih točk, bomo nastop razdelili na dva dela s krajšim premorom.

Oddelčne nastope organizirajo učitelji vsaj enkrat letno. Manjši oddelki se med seboj tudi povezujejo in nastope organizirajo skupaj. Manjše javne prireditve in komorni koncerti se odvijajo v dvorani naše šole in v Dvorani v parku, večje prireditve pa v Kulturnem domu Krško. Šola bo organizirala tudi koncerte, katerih je obisk učiteljev in učencev obvezen. Predvsem za tiste instrumentaliste, katerih instrumenti so zastopani na koncertu in so sestavni del pouka.