Obveščanje

Morebitno odpoved pouka, zaradi objektivnih razlogov, Vam bomo sporočali preko elektronske pošte, naše spletne strani ali izjemoma po telefonu. Predvideno odpoved pouka bo učitelj obvestil z zapisom v Glasbeno beležko. Enako velja za vsa nadomeščanja in druge nepredvidene spremembe. Preko elektronskih medijev in plakatov, boste tudi vabljeni na vse dogodke, ki jih bomo organizirali v okviru naše šole in bomo počaščeni z Vašim obiskom.

Prispevek staršev ni vezan na realizacijo pouka in je namenjen pokritju dela materialnih stroškov in posodabljanju pouka. Prispevek se plačuje 9 mesecev (september - maj). Ob vpisu v novo šolsko leto pa se vplača vpisnina. Prispevek se v primeru daljše odsotnosti (več kot en mesec - počitnice niso vštete) ne obračunava.