Pravice in dolžnosti učencev

Nazaj

(iz Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole)

2. člen

Učenec ima med izobraževanjem pravico in dolžnost prispevati k uresničevanju
ciljev in nalog šole v skladu z izobraževalnim programom, zakoni in drugimi
predpisi ter Letnim delovnim načrtom šole.

Šola zagotavlja učencem:

 • obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela,
 • razvijanje njihovih sposobnosti,
 • pridobivanje kakovostnega in sodobnega znanja,
 • upoštevanje individualnih in razvojnih posebnosti,
 • prilagoditev dela za zelo nadarjene učence, ki se pripravljajo na državno oz.
 • mednarodno tekmovanje v znanju,
 • dodatni pouk za zelo nadarjene učence za seznanjenje z obsežnejšim in
 • zahtevnejšim programom,
 • spoštovanje osebnosti,
 • varnost in zaščito pred vsemi oblikami nasilja v šoli,
 • izobraževanje v duhu strpnosti in spoštovanja različnosti ljudi,
 • pravico do zdravega, varnega in vzpodbudnega delovnega okolja,
 • pomoč, kadar jo potrebujejo,
 • varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

3. člen

Dolžnosti učencev so:

 • redno in pravočasno obiskovanje pouka in drugih oblik organiziranega izobraževalnega dela, ki so predpisana s predmetnikom in so vnesena v
  Letni delovni načrt šole:
 • redno delo in priprava na pouk doma,
 • nastopanje na šolskih in drugih nastopih, določenih z izobraževalnim
 • programom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem in drugimi predpisi, vnaprejšnje obveščanje šole o drugih javnih zunaj-šolskih nastopih in pridobitev soglasja šole, kadar učenec nastopa v okviru programa, ki ga obiskuje na šoli (instrument, petje, ples),
 • spoštovanje drugih in vedenje v skladu s splošno sprejetimi civilizacijskimi normami,
 • prispevanje k ugledu šole,
 • varovanje ter ohranjanje premoženja šole, lastnine učencev in delavcev šole,
 • upoštevanje pravil šolskega in hišnega reda.

Glasbena šola Krško

Uradni podatki

Glasbena šola Krško

Modri

Cert ID: 0057/00060

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Glasbena šola Krško
Matična številka: 5085055000