Predstavitev programa

Predmetnik - trajanje in stopnje izobraževanja

 

Nižja stopnja:
 

Program GLASBA:
uspešno končanih 6 razredov instrumenta in nauka o glasbi - NGL, razen za:
orgle - 2 razreda in 6 razredov NGL (za vpis na orgle so potrebni najmanj 4 razredi klavirja in NGL) kontrabas, petje in ljudski instrumenti - uspešno končani 4 razredi in 6 razredov NGL.

Program PLES:
uspešno končani 4 razredi plesa.  

 

Višja stopnja:
 

Program GLASBA:
uspešno končan 7. in 8. razred instrumenta in solfeggia I in II, razen za:

 • orgle - 3. in 4. razred instrumenta in solfeggio I in II
 • kontrabas, petje - 5. in 6. razred in solfeggio I in II
 • ljudski instrumenti - 5. in 6. razred in solfeggio I in II

Program PLES:
uspešno končan 5. in 6. razred plesa in NGL po predmetniku plesa I in II.

 

Glavni predmeti so:

 • PIHALA: kljunasta flavta, flavta, oboa, klarinet, saksofon in fagot
 • TROBILA: rog, trobenta, pozavna, tuba in druga trobila (bariton - evfonij)
 • TOLKALA
 • INSTRUMENTI S TIPKAMI: klavir, orgle, harmonika (diatonična in klavirska)
 • GODALA: violina, viola, violončelo, kontrabas
 • BRENKALA: kitara, tamburica, citre
 • PETJE
 • PLES
 • PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA, PRIPRAVNICA, NAUK O GLASBI, SOLFEGGIO

Dopolnilni predmeti

Orkestri:

 • simfonični orkester 3PU (mentor Peter Gabrič)
 • godalni orkester 3PU (mentor Kristian Ilić)
 • pihalni orkester 3PU (mentor Dejan Učakar)
 • kitarski orkester 2PU (mentor Miha Koretič)

Komorne skupine so formirane na predlog učiteljev in s soglasjem učiteljskega zbora.

Individualni pouk (instrument, petje) poteka dvakrat tedensko. Učna ura traja 30 minut na nižji stopnji in na višji stopnji 45 minut. Za učence, ki so na zadnjih državnih tekmovanjih dosegli 90 točk, ne glede na stopnjo izobraževanja, pa še dodatnih 30 min na teden.

Skupinski pouk (predšolska glasbena vzgoja, pripravnica, nauk o glasbi, solfeggio, ples, orkestri, komorna igra) traja praviloma 45, 60, 90 oziroma 135 minut enkrat tedensko, odvisno od normativov, ki jih predpisuje ministrstvo.

Obiskovanje vaj, nastopov orkestrov in komornih skupin je obvezno.

Za orkestre: učenci pihal, trobil, tolkal, kontrabasa in ljudskih instrumentov od 4. letnika dalje in za učence klavirja, klavirske harmonike, kitare, violine, viole in violončela od 5. letnika dalje. Na predlog učitelja in soglasjem staršev lahko tudi prej, če je ugotovljeno, da je učenec za to sposoben.

Zgoraj omenjeni učenci naj bi sodelovali vsaj v enem orkestru. Lahko tudi v več, vendar v soglasju s starši in pripravljenostjo učenca. Zaželeno je, da učenci v šolskih skupinah sodelujejo tudi po končanem šolanju ali se vključujejo v druga sorodna društva in skupine izven šole. V času šolanja je vključevanje možno le v soglasju učitelja predmeta, oziroma šole in seveda staršev.

Za komorne skupine: za vse učence od 5. letnika, za petje od 4. letnika in orgle od 3. letnika dalje. Lahko tudi prej na predlog učitelja in predhodnim soglasjem staršev.

Nastopi učencev, ki niso v organizaciji šole, je potrebno predhodno soglasje učitelja predmeta, seveda, če nastop izvaja z instrumentom, petje ali ples, katerega pouk obiskuje na glasbeni šoli. 

Glasbena šola Krško

Stopite v stik
Kolodvorska ulica 2
8270 Krško
07 48 80 140
info@gs-krsko.si

Uradni podatki

Glasbena šola Krško
Kolodvorska 2
8270 Krško
ID za DDV: 73939641
IBAN: SI56 0110 0600 0031 063 (Podračun UJP Krško)