Sodelovanje s starši

Sodelovanje z Vami, starši, je bistvenega pomena za uspešno šolanje. Le nekaj priporočil, kako to lahko storite:

  • redna kontrola Glasbenih beležk z Vašim podpisom,
  • obiskovanje govorilnih ur in občasno tudi individualnega pouka,
  • stik z razrednikom (učitelj instrumenta, petja, plesa), ki je zadolžen za celotno šolanje v glasbeni šoli in tudi z učitelji NGL in drugega skupinskega pouka,
  • obisk nastopov, ko nastopajo Vaši otroci ter drugih nastopov in kulturnih prireditev.

Govorilne ure bodo učitelji opravljali po urniku enkrat tedensko. Termin le-teh bo vnesen v Glasbene beležke. Vso morebitno problematiko bomo vedno reševali v korist otrok, tako kot je bilo vedno doslej. Seveda si dovoljujemo tudi določeno stopnjo avtonomije pri strokovnih vprašanjih. Opravičevanje odsotnosti učencev Zaradi velikega števila učencev (preko 500), Vas vljudno prosimo, da krajše odsotnosti otroka ne opravičujete po telefonu. Krajšo odsotnost učenca starši - skrbniki vpišite v Glasbeno beležko v rubriko Obvestilo za učitelja, na strani 50 in 51, lahko pa tudi pisno ali ustno opravičite učenca pri naslednji uri pouka. Za daljšo odsotnost učenca (več kot en mesec) obvestite tajništvo šole pisno, lahko tudi po elektronski pošti. Prav tako pisno obvestite vodstvo šole o prenehanju šolanja med šolskim letom. 

Glasbena šola Krško

Stopite v stik
Kolodvorska ulica 2
8270 Krško
07 48 80 140
info@gs-krsko.si

Uradni podatki

Glasbena šola Krško
Kolodvorska 2
8270 Krško
ID za DDV: 73939641
IBAN: SI56 0110 0600 0031 063 (Podračun UJP Krško)