Šolski hišni red

 • Učenci naj prihajajo na šolo 5 -10 minut pred začetkom pouka, da se lahko v miru pripravijo.
   
 • Garderoba je v pritličju in v kletnih prostorih, kjer se učenci preobujejo v copate. Na šoli ni organiziranega dežurstva, zato priporočamo, da vrednejših predmetov učenci ne puščajo v garderobi. Najmlajši učenci naj imajo podpisane osebne stvari.
   
 • Po hodnikih in okolici šole je potrebna tišina.
   
 • S šolskim inventarjem in instrumenti ravnamo previdno in v prisotnosti učitelja.
   
 • Produkcije in nastopi so del izobraževalnega procesa, v katerem učence vzgajamo tudi kot poslušalce glasbe in obiskovalce prireditev. Na nastopih izklopimo mobilne naprave in ne fotografiramo. Do konca nastopa ne zapuščamo dvorane in smo s svojim vedenjem obzirni do nastopajočih. Prav tako v dvorano ne prinašamo hrane in pijače.