Varnost učencev

Učenci morajo upoštevati hišni red in se ravnati po navodilih strokovnih in drugih delavcev šole. Na tak način lahko šola zagotovi učencem varnost. Kot do sedaj, bomo tudi letos učence pri pouku opozarjali na previdnost.

Učenci naj po končanem pouku počakajo starše v prostorih šole ali pred glavnim vhodom - neposredni bližini (službeni vhod je namenjen le za zaposlene). Učitelji zaradi takojšnjega nadaljevanja pouka ne morejo nuditi varstva učencem. 

Glasbena šola Krško

Stopite v stik
Kolodvorska ulica 2
8270 Krško
07 48 80 140
info@gs-krsko.si

Uradni podatki

Glasbena šola Krško
Kolodvorska 2
8270 Krško
ID za DDV: 73939641
IBAN: SI56 0110 0600 0031 063 (Podračun UJP Krško)