Dnevi kitare 2016

9. 4. 2016 – 10. 4. 2016

Dnevi vključujejo solistično in komorno tekmovanje kitaristov v različnih starostnih kategorijah.
Komorna igra vključuje: kitarski duo, trio, kvartet in komorne skupine s kitaro do kvarteta.

Starostne kategorije (solo):
I. KATEGORIJA – do 9 let
(rojeni leta 2007 in pozneje)
II. KATEGORIJ A – do 11 let
(rojeni leta 2005 in pozneje)
III. KATEGORIJA – do 13 let
(rojeni leta 2003 in pozneje)
IV. KATEGORIJA – do 15 let
(rojeni leta 2001 in pozneje)
V. KATEGORIJA – do 17 let
(rojeni leta 1999 in pozneje)
VI. KATEGORIJA – do 19 let
(rojeni leta 1997 in pozneje)
VII. KATEGORIJA – ni starostne omejitve

Starostne kategorije (komorna):
1. KATEGORIJA
povprečna starost tekmovalcev do 11 let
2. KATEGORIJA
povprečna starost tekmovalcev do 13 let
3. KATEGORIJA
povprečna starost tekmovalcev do 16 let
4. KATEGORIJA
povprečna starost tekmovalcev do 19 let
5. KATEGORIJA
brez starostne omejitve tekmovalcev
PROGRAM – solo

I. KATEGORIJA:
tri skladbe po lastni izbiri
DOLŽINA PROGRAMA V I. KATEGORIJI NI OMEJENA.

II. KATEGORIJA:
tri ali več skladb po lastni izbiri
TRAJANJE CELOTNEGA PROGRAMA: DO 7 MINUT.

III. KATEGORIJA:
tri ali več skladb različnih karakterjev po lastni
izbiri
TRAJANJE CELOTNEGA PROGRAMA: DO 10 MINUT.

IV. KATEGORIJA:
1. Etapa: ena ali več skladb različnih karakterjev po lastni izbiri V TRAJANJU DO 6 MIN.
2. Etapa: ena ali več skladb različnih karakterjev po lastni izbiri V TRAJANJU DO 8 MIN.

V. KATEGORIJA:
1. Etapa: ena ali več skladb različnih karakterjev po lastni izbiri V TRAJANJU DO 8 MIN.
2. Etapa: ena ali več skladb različnih karakterjev po lastni izbiri V TRAJANJU DO 10 MIN.

VI. KATEGORIJA:
1. Etapa: ena ali več skladb različnih karakterjev po lastni izbiri V TRAJANJU DO 10 MIN.
2. Etapa: ena ali več skladb različnih karakterjev po lastni izbiri V TRAJANJU DO 12 MIN.

VII. KATEGORIJA:
1. Etapa: ena ali več skladb različnih karakterjev po lastni izbiri V TRAJANJU DO 15 MIN.
2. Etapa: dve ali več skladb različnih karakterjev po lastni izbiri V TRAJANJU DO 20 MIN.

PROGRAM – komorna igra

1. KATEGORIJA:
dve ali več skladb različnih karakterjev V TRAJANJU DO 8 MIN.

2. KATEGORIJA:
dve ali več skladb različnih karakterjev V TRAJANJU DO 10 MIN.

3. KATEGORIJA:
dve ali več skladb različnih karakterjev V TRAJANJU DO 15 MIN.

4. KATEGORIJA:
dve ali več skladb iz različnih obdobji, od katerih je vsaj ena ciklična V TRAJANJU DO 20 MIN.

5. KATEGORIJA:
dve ali več skladb iz različnih obdobij od katerih je vsaj ena ciklična V TRAJANJU DO 25 MIN.

Program v solo kategorijah se izvaja na pamet.
• Prijavnice morajo biti izpolnjene z velikimi tiskanimi črkami in poslane s prilogo do vključno 25. marca 2016,
na naslov:
Glasbena šola Krško
Kolodvorska ulica 2
8270 Krško
Slovenija
s pripisom
Dnevi kitare Krško 2016

ali na elektronski naslov:
dnevikitarekk@gmail.com

Prijavnice so na voljo na spletni strani Glasbene šole Krško:

http://www.gs-krsko.si/.

• Tekmovalni program mora biti izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami.

• Priloga mora vsebovati:
o kopijo rojstnega lista
o potrdilo o plačani prijavnini.

• Prijavnina
o I. do IV. kategorija 50 €,
o V. do VII. kategorija 60 €,
o kategorije komorne glasbe 80 € za skupino.

Prijavnina se nakaže na račun:
KD Antonio Torres:
SI56 0480 2000 2017 334
Sklic: 1004-2016

• V drugo etapo se uvrstijo kitaristi, ki v prvi dosežejo najmanj 85 točk.

• Rezultati tekmovanja bodo objavljeni po zaključku vsake kategorije.

• Nastopili bodo kitaristi, ki jih bo izbrala žirija.

• Pravila tekmovanja so objavljena na spletni strani Glasbene šole Krško:

http://www.gs-krsko.si/.

• Program tekmovanja bo objavljen do 4. aprila 2016 na spletni strani Glasbene šole Krško:

http://www.gs-krsko.si/.

Vse dodatne informacije lahko dobite
na telefonu Glasbene šole:
+386 (0)7 48 80 144,
Mitja Režman: +386 (0)41 426 564,
ali po elektronski pošti: mitja.rezman@guest.arnes.si.