Seminar – HBSystem in Rea metoda

9. 10. 2013 – 17. 11. 2018

Spoštovani!

Vabim vas na dva izobraževalna seminarja, ki bosta potekala v dvorani Glasbene šole Krško.

POTEK SEMINARJA – sreda, 9. oktober 2013 (dvorana Glasbene šole Krško)

HBSystem POUČEVANJA TEORIJE GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH –
Predavatelj: Haris Brković

Metoda HBSystema se je skozi leta razvila iz osnovne matematične ideje simetrije tonalitet v sestav ki postavlja kvalitetne temelje vsem teoretičnim elementom in to že na samem začetku osnovnega glasbenega izobraževanja.

Prof. Haris Brković je skozi niz seminarjev in delavnic že dokazal učinkovitost HBSystema v praksi. Je tudi avtor dveh učbenikov z elementi HBSystema in pedagog na Glasbeni šoli »Slavka Zlatića« v Poreču, Hrvaška.

Točen urnik seminarja HBSystem bo poslan na vaš elektronski naslov do 7. 10. 2013.

POTEK SEMINARJA – sreda, 6. november 2013 (dvorana Glasbene šole Krško)

REA – METODA RAZVOJA SLUŠNE ZAZNAVE IN UČENJA GLASBE -
Predavatelj: Oliver Oliver

REA – metoda sloni na zavestnem poslušanju glasbe: intonančno utrjevanje tonskih višin, akordov, tonalitete s pomočjo kratkih obrazcev (melodij). Obrazci, modeli so namenjeni reševanju točno določenih glasbenih postavk: relativni obrazci utrjujejo tonski spol, moduse, različne lestvice, tone v razmerju do tonike in tonike sorodnih tonalitet. Absolutni obrazci pa postavljajo temelj absolutni višini tona, intervala, akorda glede na funkcijski tonalni odnos (komorni a). Metoda je prirejena za vse stopnje izobraževanja.

Prof. Oliver Oliver je avtor metode solfeggia REA, knjige Die gehörbildungsmethode Rea, pedagog (Umetniška akademija Osijek, Hrvaška), kitarist.

Seminarja sta namenjena vsem učiteljem na glasbenih šolah tako za nauk o glasbi kakor tudi za učitelje vseh inštrumentov.

 

KOTIZACIJA IN PRIJAVA:

Kotizacija za posamezen seminar znaša 30,00 € in se plača do samega seminarja, na katerega se prijavite. Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi.
Kotizacijo za seminar nakažite na račun TRR: SI56 0110 0600 0031 063.

PRIJAVA za oba seminarja je mogoča do 4. 10. 2013.
Prijavnice pošljite na naslov:
GLASBENA ŠOLA KRŠKO
KOLODVORSKA 2
8270 KRŠKO
s pripisom: ZA SEMINAR HBSystem ali REA METODA

ali

na elektronski naslov: petra.tuhtar@gmail.com

 

Prijavnica_HBSystem

Prijavnica_REA Metoda

 

 

URNIK –

 ČASOVNA RAZPOREDITEV SEMINARJA HBSystem

SREDA, 9. oktober 2013, GLASBENA ŠOLA KRŠKO

  

10:00 – 10:30

Uvod v HBSystem – smisel in razvoj solfeggia, nove ideje

 

 

10:30 – 13:00 

Predstavitev učbenika za solfeggio I in  osnutka                                                  učbenika za solfeggio II – praktično delo z učitelji

 

 

13:00 – 14:00

odmor za kosilo

 

 

14:00 – 17:00

HBSystem – praktična povezava solfeggia in pouka inštrumenta (flavta, violina, klavir) – delo z učenci

 

 

17:00 – 17:30

Razgovor z učitelji, vprašanja in komentarji