Dnevi kitar v Krškem

Nazaj

od 14. do 15. april 2012
GLASBENA ŠOLA KRŠKO

in
DRUŠTVO ANTONIO TORRES

razpisujeta

DNEVI KITARE V KRŠKEM

Dnevi vključujejo solistično in komorno tekmovanje kitaristov v različnih starostnih kategorijah.
Komorna igra vključuje: kitarski duo, trio, kvartet in komorne skupine s kitaro do kvarteta.

Razpis

Starostne kategorije in program (solo)
Starostne kategorije in program (komorna igra)
Kako se prijaviti?
Prijavnina
Kontakt
Program tekmovanja
Ostalo

Pravila tekmovanja

Splošno
Ocenjevalna žirija
Kriteriji za podeljevanje priznanj
Ugovor

Prijavnica za kategorijo solo (mora biti izpolnjena z velikimi tiskanimi črkami):

v obliki .doc
v obliki .pdf

Prijavnica za kategorijo komorna (mora biti izpolnjena z velikimi tiskanimi črkami):

v obliki .doc
v obliki .pdf

Program tekmovanja
Brošura
REZULTATI TEKMOVANJA

1. kategorija v .pdf
2. kategorija v .pdf
3. kategorija v .pdf
4. kategorija v .pdf
5. kategorija v .pdf
6. kategorija v .pdf
7. kategorija / 1. etapa v .pdf
7. kategorija / 2. etapa v .pdf
Komorne skupine v .pdf

RAZPIS

Starostne kategorije in program (solo):

KATEGORIJA PROGRAM DOLŽINA PROGRAMA
I. KATEGORIJA – do 9 let
(rojeni leta 2003 in pozneje) tri skladbe
po lastni izbri ni omejitev
II. KATEGORIJ A - do 11 let
(rojeni leta 2001 in pozneje) tri ali več skladb
po lastni izbiri do 7 minut
III. KATEGORIJA - do 13 let
(rojeni leta 1999 in pozneje) tri ali več skladb
različnih karakterjev
po lastni izbiri do 10 minut
IV. KATEGORIJA - do 15 let
(rojeni leta 1997 in pozneje) tri ali več skladb
različnih karakterjev
po lastni izbiri do 13 minut
V. KATEGORIJA - do 17 let
(rojeni leta 1995 in pozneje) tri ali več skladb
različnih karakterjev
po lastni izbiri do 16 minut
VI. KATEGORIJA  – do 19 let
(rojeni leta 1993 in pozneje) tri ali več skladb
različnih karakterjev
po lastni izbiri do 20 minut
VII. KATEGORIJA – ni starostne omejitve
1. ETAPA ena ali več
virtuoznih skladb
po lastni izbiri do 15 minut
2. ETAPA dve ali več skladb
različnih karakterjev
po lastni izbiri do 30 minut

PROGRAM V SOLO KATEGORIJAH SE IZVAJA NA PAMET!

Starostne kategorije in program (komorna igra):

KATEGORIJA PROGRAM DOLŽINA PROGRAMA
1. KATEGORIJA
povprečna starost tekmovalcev do 11 let dve ali več skladb
različnih karakterjev do 8 minut
2. KATEGORIJA
povprečna starost tekmovalcev do 13 let dve ali več skladb
različnih karakterjev do 10 minut
3. KATEGORIJA
povprečna starost tekmovalcev do 16 let dve ali več skladb
različnih karakterjev do 15 minut
4. KATEGORIJA
povprečna starost tekmovalcev do 19 let dve ali več skladb
iz različnih obdobij,
od katerih je vsaj ena ciklična do 20 minut
5. KATEGORIJA
brez starostne omejitve tekmovalcev dve ali več skladb
iz različnih obdobij,
od katerih je vsaj ena ciklična do 25 minut

Kako se prijaviti?

Prijavnice morajo biti izpolnjene z velikimi tiskanimi črkami in poslane s prilogo do vključno 31. marca 2012, na naslov:

Glasbena šola Krško
Kolodvorska ulica 2
8270 Krško
Slovenija
s pripisom
‘Dnevi kitare Krško 2012′

ali na elektronski naslov

dnevikitarekk@gmail.com

Prijavnice so na voljo na spletni strani GŠ Krško

Prijavnica za kategorijo solo (mora biti izpolnjena z velikimi tiskanimi črkami):

v obliki .doc
v obliki .pdf

Prijavnica za kategorijo komorna (mora biti izpolnjena z velikimi tiskanimi črkami):

v obliki .doc
v obliki .pdf

Tekmovalni program mora biti izpolnjen z velikimi tiskanimi črkami.

Priloga mora vsebovati:

kopijo rojstnega lista,
potrdilo o plačani prijavnini.

Prijavnina

od I. do IV. kategorije v solo kategoriji – 50,00 €,
od V. do VII. kategorije v solo kategoriji – 60,00 €,
kategorije komorne igre – 80,00 € za skupino.

Prijavnina se nakaže na račun Glasbene šole Krško: SI56 0110 0600 0031 063.

Kontakt

Mitja Režman
tel.: +386 (0)41 426 564, +386 (0)7 4880 152
E-mail: mitja.rezman@guest.arnes.si

Program tekmovanja

bo objavljen do 11. aprila 2012 na spletni strani Glasbene šole Krško.

Ostalo

Rezultati tekmovanja bodo objavljeni po zaključku vsake kategorije.

Nastopili bodo kitaristi, ki jih bo izbrala žirija.

PRAVILA TEKMOVANJA

Splošno

Tekmovanje bo potekalo javno. Vrstni red nastopajočih v posamezni kategoriji je določen po abecednem redu. Udeleženci solo tekmovanja izvajajo ves program na pamet. Vrstni red skladb je sestavljen na podlagi prijavnic. Ocenjevalna žirija tekmovalca prekine, če ta prekorači predpisano minutažo.

Tekmovanje v VII. kategoriji poteka v dveh etapah. Žirija ocenjuje vsako etapo posebej, v drugo etapo pa se uvrsti največ šest tekmovalcev, ki v prvi etapi dosežejo najmanj 85 točk. Tekmovalec, ki se ne uvrsti v 2. etapo, prejme priznanje za udeležbo. Za končno oceno se število točk iz obeh etap sešteje in deli z dve.

Tekmovalec, ki v posamezni kategoriji prejme 1., 2. ali 3. nagrado, je dolžan biti prisoten na koncertu nagrajencev, ki bo zadnji dan tekmovanja, v nasprotnem primeru mu nagrada ne bo podeljena.

O avdio oz. video snemanju tekmovalnih nastopov in koncerta nagrajencev odloča Organizacijski odbor. V primeru snemanja se tekmovalci odpovejo denarni odškodnini. Fotografiranje tekmovalnih nastopov ni dovoljeno.

Ocenjevalna žirija

ocenjuje tekmovalce s točkami od 50 do 100,
dokončno odloča o podelitvi priznanj in nagrad,
izbere kitariste, ki bodo nastopili na koncertu nagrajencev.

Rezultati tekmovanja bodo objavljeni v dveh urah po končanem tekmovanju v posamezni kategoriji na oglasni deski pred dvorano in na spletni strani Glasbene šole Krško.

Imena kitaristov, ki bodo nastopili na koncertu nagrajencev, bodo objavljena skupaj z rezultati posameznih kategorij.

Kriteriji za podeljevanje priznanj

V vsaki kategoriji udeleženci tekmovanja lahko prejmejo:
-zlato priznanje, če so dosegli od 90 do 100 točk,
-srebrno priznanje, če so dosegli od 80 do 89,99 točk,
-bronasto priznanje, če so dosegli od 70 do 79,99 točk,
-priznanje za udeležbo, če so dosegli manj kot 70 točk
Podeljene so lahko največ ena 1., ena 2. in ena 3. nagrada.

Za 1. nagrado je potrebno doseči najmanj 90 točk, za 2. in 3. nagrado pa najmanj 80 točk.

Ugovor

V primeru morebitne nepravilnosti pri razvrščanju tekmovalcev po doseženem uspehu, ki bi lahko vplivala na dosežek tekmovalca, se lahko le-ta v roku ene ure po objavi rezultatov pritoži Organizacijskemu odboru.

Program tekmovanja

SOBOTA, 14. april 2012

09.00:    VI. kategorija
10.30:    III. kategorija, 1. del (po priimku od A do K)
12.15:    III. kategorija, 2. del (po priimku od L do Ž)
13.45:    kosilo
15.00:    I. kategorija
16.30:    IV. kategorija, 1. del (po priimku od A do L)
17.45:    IV. kategorija, 2. del (po priimku od M do Ž)
20.00:    podelitev priznanj, koncert prvonagrajencev in koncert Mascara

NEDELJA, 15. april 2012

09.00:    VII. kategorija, 1. etapa
10.00:    II. kategorija, 1. del (po priimku od A do K)
11.15:    II. kategorija, 2. del (po priimku od L do Ž)
12.45:    komorne skupine
13.30:    kosilo
15.30:    V. kategorija, 1. del (po priimku od A do M)
16.45:    V. kategorija, 2. del (po priimku od N do Ž)
18.15:    VII. kategorija, 2. etapa
20.00:    podelitev priznanj in koncert prvonagrajencev

Glasbena šola Krško

Uradni podatki

Glasbena šola Krško

Modri

Cert ID: 0057/00060

DominoCert Certifikat digitalne odličnosti
Glasbena šola Krško
Matična številka: 5085055000